Villa Thalassa Historia

  • Villa Thalassa i början av seklet. På trappan står den stolte ägaren själv,  Georges von Dardel.
    Villa Thalassa i början av seklet. På trappan står den stolte ägaren själv, Georges von Dardel.

Huset vid havet. Havet är alltid närvarande. Villa Thalassa bär ett grekiskt namn. Det sägenomspunna ordet betyder: hav. Havets villa. Ett vackert och mycket passande namn. Villa Thalassa uppfördes som ståtlig privatbostad åt kammarherren och majoren Georg von Dardel. Året var 1903 och huset ritades av den då inflytelserika danske arkitekten Andreas Clemmensen som bland annat var initiativtagare till keramikens nya blomstring i Danmark. 1934 övertogs huset av grevinnan Irma von Geijer, dotter till makarna Hallwyl som lät uppföra Hallwylska palatset i Stockholm. 

Under 1950-talet flyttade konstnärskollektivet Galleri Målare in och huset omvandlades till en livlig konstskola. Bildläraren och konstnären Lasse Målare drog igång en kort men maka- löst vital konstkulturell verksamhet. Fantastiska Villa Thalassa ligger utmed den landborgspromenaden med utsikt över Öresund och med närhet till berömda Sofiero Slott (ca 2 kilometer), Pålsjö Slott (ca 400 meter), badstrand (ca 250 meter) och Pålsjö kallbadhus (ca 1 kilometer). I Villa Thalassas direkta närhet finns även Pålsjö skog som erbjuder motionsslingor, tennisbanor, fotbollsplaner, våffelservering och annat som gör fritiden attraktiv. In till centrala Helsingborg (mindre än 3 kilometer) tar man sig till fots längs vackra promenadstråk utmed havet eller via lokaltrafiken (ca 200 meter). Landborgen i Helsingborg är en så kallad abrasionsbrant, som sträcker sig något indragen längs Öresundskusten, från Hittarp till Ramlösadalen. Landborgen är benämningen på den brantaste delen av Helsingborgsryggen, där denna möter Öresund. Sitt namn har den fått av att den bildar en naturlig borg, skyddad av de branta sidorna.

I Helsingborg höjer sig landborgen upp mellan 20 och 40 meter över havsnivån, som lägst vid ändarna: 12 meter över havet vid Ramlösa och 8 meter över havet vid Pålsjö och norrut. På landborgens krön ligger till exempel St Nicolai-huset, Kärnan, Vikingsberg, Henry Dunkers Villa Hevea och Villa Thalassa. Norra delen domineras av patriciervillor, bl a belägna i stadsdelen Tågaborg. Allra längst i norr ligger Sofiero slott. "Det här måste vara Sveriges i särklass bästa läge" Det är det rätta sättet att beskriva Villa Thalassas geografiska placering. Nära havet, stranden, skogen och charmiga Helsingborg. Dessutom praktiskt nära E4 och E6, tåg-, färje- och bussterminal samt två flygplatser‚ Ängelholm/Helsingborg och Kastrup. Till Köpenhamn tar du dig snabbt en tågtur och vips är du där. Helsingør och Louisiana är Thalassas grannar  För golfaren kan nämnas att nordvästra Skåne är världens näst golfbanetäta område med hela 25 golfanläggningar och 31 banor. Bara i Florida ligger banorna tätare. Pålsjö skog är en lövskog, samt ett grön- och strövområde beläget i Helsingborgs norra del. Området har fått sitt namn av Pålsjö slott, som ligger i skogens nordvästra hörn, och är ett populärt rekreationsområde för stadens invånare. Skogen är en del av landborgspromenaden och ingår därigenom också i Skåneleden som går förbi Villa Thalassa hotel och konferenscenter. Det järnvägsspår som leder genom skogen figurerar i Hans Alfredsons bok Attentatet i Pålsjö skog från 1996.

Skogen har en yta på cirka 70 hektar och sträcker sig från stadsdelen Tågaborgs nordligaste bebyggelse till Pålsjö gårds marker strax söder om Mariastaden. I väster avgränsas skogen av Pålsjö slottsområde, samt ett söder därom liggande villaområde från 1910-talet. Norr om slottet ligger vandrarhemmet i Villa Thalassa och norr om detta breder sig ett 100 hektar stort område med naturbetesmarker ut. I skogens nordöstra hörn ligger Helsingborgs krematorium och Pålsjö kyrkogård. I sydost finns ett antal tennisbanor. Genom skogen går ett järnvägsspår, som en del av Västkustbanan.

Genom skogen rinner två bäckar ner mot Öresund i var sin ravin som skurits ut ur i landborgen, troligen i slutet av den senaste istiden när inlandsisen smälte. Vid ravinens fot i väster förenas de två bäckarna och vattnet samlas i en damm vid vattenkvarnen Pålsjö mölla. Kvarnen har anor från 1660-talet, men den nuvarande byggnaden är från 1824. Ravinen för även ner skogsväxtligheten till landborgens fot, tätt intill strandkanten och Pålsjöbaden. Genom den nordliga ravinen leder även en väg upp till villaområdet och Pålsjö slott. Mitt inne i skogen ligger Skogspaviljongen, uppförd 1914 efter ritningar av Sigurd Lewerentz och Torsten Stubelius. Under sommarhalvåret finns här en våffelservering. År 1969 anlades en motionsslinga genom skogen, som senare försågs med elljus.

Själva skogen består till största delen av bok och ek, men man finner även inslag av ask, alm, al, sykomorlönn och asp. Åldern på träden är varierad, flera av träden är 150 år eller äldre, och man kan finna träd som är upp emot 250 år gamla. I fältskiktet är växtligheten av ängstyp, där blommande vitsippor dominerar under våren medan skiktet under sommaren mest består av gräs, blekbalsamin och hallon. Här finns också flera sällsynta växter, som mellanhäxört, gulsippa och storfryle. De gamla träden och det faktum att skogen är en naturskog med inslag av döda och fallna träd gör att flera hotade arter har kunnat växa i området. Detta omfattar bland annat sällsynta mossor, svampar, lavar och skalbaggar. Som enda plats i landet har man funnit ett exemplar av dubbelfotingen kölfoting (Nanogona polydesmoides). Flera fågelarter häckar gärna i skogen, till exempelhackspett, spillkråka, gröngöling och sparvhök. Även den mer sällsynta skogsduvan kan vid tillfällen höras i skogen