Blogg för Thalassa

Rolls Royce på Villa Thalassa


Villa Thalassas Rolls Royce

Villa Thalassa har nu egen Rolls Royce. Perfekt bil för bröllop och andra festligheter med gott om plats för stora bröllopskläningar.

Projektering för nya hotellsviter.


Nya hotellsviter
Nya hotellsviter
Nya hotellsviter
Nya hotellsviter

Väster om Villa Thalassa finns en backe som i den föreslagna detaljplanen har tilldelats en byggrätt på 850 kvm BYA.

Inspirationen till den nya bebyggelsen har hämtats från två danska konstmuseum; Lousiana och Bornholms Konstmuseum där volymerna också terraserar sig ned i en backe. Den nya byggnaden förhåller sig till huvudbyggnaden på samma sätt som den låga längan i sydost och ger balans åt anläggningen. Villa Thalassa får på sätt en terasserande länge på ömse sidor.

Orangeriet Färdig Byggt


Orangeri

Orangeriet är nu färdigbyggt på Villa Thalassa . Ett trädgårdsrum som förlänger säsongen och gör att man inte blir lika påverkad av det nyckfulla vädret.