Projektering för nya hotellsviter.


 • Nya hotellsviter
  Nya hotellsviter
 • Nya hotellsviter
  Nya hotellsviter
 • Nya hotellsviter
  Nya hotellsviter
 • Nya hotellsviter
  Nya hotellsviter

Väster om Villa Thalassa finns en backe som i den föreslagna detaljplanen har tilldelats en byggrätt på 850 kvm BYA.

Inspirationen till den nya bebyggelsen har hämtats från två danska konstmuseum; Lousiana och Bornholms Konstmuseum där volymerna också terraserar sig ned i en backe. Den nya byggnaden förhåller sig till huvudbyggnaden på samma sätt som den låga längan i sydost och ger balans åt anläggningen. Villa Thalassa får på sätt en terasserande länge på ömse sidor.

Förslaget innebär 26 nya rum av familjestorlek i backen väster om huvudbyggnaden. Den nya byggrätten i anslutning till längan mot Dag Hammarskölds väg kan ge ett tillskott på ca 8 rum i marknivå.