Nyheter/Aktuellt

Projektering för nya hotellsviter.


Nya hotellsviter
Nya hotellsviter
Nya hotellsviter
Nya hotellsviter

Väster om Villa Thalassa finns en backe som i den föreslagna detaljplanen har tilldelats en byggrätt på 850 kvm BYA.

Inspirationen till den nya bebyggelsen har hämtats från två danska konstmuseum; Lousiana och Bornholms Konstmuseum där volymerna också terraserar sig ned i en backe. Den nya byggnaden förhåller sig till huvudbyggnaden på samma sätt som den låga längan i sydost och ger balans åt anläggningen. Villa Thalassa får på sätt en terasserande länge på ömse sidor.

Orangeriet Färdig Byggt


Orangeri

Orangeriet är nu färdigbyggt på Villa Thalassa . Ett trädgårdsrum som förlänger säsongen och gör att man inte blir lika påverkad av det nyckfulla vädret.